mpmotors.sk
E-SHOP
MP-MOTORS s.r.o. Pruské 559, 018 52 Pruské
Ochrana osobných údajov Kontaktujte nás
Batériové centrum
Batériové centrum

     Autobatéria je zdrojom elektrickej energie v automobile pre spúšťanie motorov a na napájanie palubných sietí. Zdrojom energie je v čase, keď je motor vypnutý. Keď je auto naštartované, zdrojom energie sa stáva alternátor. Autobatéria sa skladá z platového obalu, doskových elektród (kladná a záporná) a separátora, čo je nevodivý materiál medzi elektródami.
 
    Iste sme sa už všetci stretli s tým, aké dôležité je mať batériu v 100% stave. Keď stratí svoju funkciu, je vozidlo nepojazdné a nedajbože sa to stane práve v okamihu, keď auto nutne potrebujete. Ak má byť čo v najlepšej kondícii a vydržať čo najdlhšie, je dôležité sa o ňu riadne starať. Keď ju necháme hlboko vybiť, môže dôjsť k skratu a jej úplnému zničeniu. Je preto potrebné pravidelne ju dobíjať, či už jazdou alebo umelo, pomocou nabíjačky. Ak jazdíte málo, pomôže vám udržiavacia nabíjačka. U nás na predajni nájdete nabíjačky od výrobcu CTEK a Bosch. 


                              

    V prípade, že vaša autobatéria už doslúžila a potrebuje kúpiť novú, u nás v MP-Motors Pruské máme pripravené pre všetky typy osobných vozidiel. Všetky sú nabité a pripravené na okamžité použitie. Skladom bežne držíme napr., batérie značky Exide Premium, ktoré v testoch a recenziách spokojnosti zákazníka obstáli ako najlepšia voľba na trhu alebo strednú triedu, výrobca Webber. O aktuálnych cenách nás kontaktujte telefonicky alebo sa zastavte priamo na predajni, kde vám naši predajcovia ochotne poradia ohľadom výberu tej správnej batérie pre vašej vozidlo.


   
   Okrem kúpi novej autobatérie Vám ponúkame bezplatnú kontrolu tej vašej priamo na vozidle. Nie vždy musí byť problém priamo v nej, preto ak nie ste si istý, zastavte sa u nás a naši školený predajcovia Vám ochotne zmerajú stav a kondíciu vašej autobatérie. K dispozícii máme špičkové vybavenie, napr. Analyzátor batérií CTEK, Magnety Marelli tester na batériu a alternátor BAT Expert PRO a záťažový tester DHC 500A2.

MACH TRADE spol. s r. o. / INSA spol. s r.o.
ZBER, SEPARÁCIA a RECYKLÁCIA použitých batérií a akumulátorov.

       Zachova
ť zdravé životné prostredie na našej planéte aj pre budúce generácie je veľmi dôležitá a zodpovedná úloha. Zničená príroda, znečistené ovzdušie, kontaminované vodné zdroje a pôda, to všetko sa podpísalo pod vznik globálnych ekologických problémov, ktoré viedli k negatívnym zmenám ako otepľovanie atmosféry, ohrozenie biodiverzity, stenčovanie ozónovej vrstvy Zeme a pod., ale aj obrovský nárast odpadov. Zabrzdiť katastrofické dôsledky globálnych ekologických problémov sa podarí len vtedy, ak sa začnú riešiť lokálne environmentálne problémy, o čo sa musíme pokúsiť všetci, každý v rámci svojich možností, vo svojom bydlisku či na pracovisku. Batérie a akumulátory sú ťažko rozložiteľný odpad. V našom každodennom živote sa často dostáváme do kontaktu s ťažko rozložiteľným odpadom a to v podobe batérií a akumulátorov. Batérie a akumulátory nepatria do komunálneho odpadu a sú označené symbolom. Je dôležité použité batérie a akumulátory odkladať do nádob k tomu určených tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené v predajniach, na zberných dvoroch a ďalších miestach na celom území Slovenska. Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva. Náklady na triedený zber vyhradeného prúdu odpadu batérie a akumulátory zabezpečuje výrobca a znáša náklady s tým spojené. Náklady na triedený zber nie sú súčasťou miestného poplatku za komunálny odpad, okrem nákladov spôsobených nedôsledným triedením podla § 81 ods. 10 zákona 79/2015.

       Spolo
čnosti INSA, s.r.o. a MACH TRADE, s.r.o. v spolupráci s partnerskými spoločnosťami pôsobiacimi na slovenskom trhu niekoľko desiatok rokov zabezpečujú zber, dopravu, spracovanie a recykláciu batérií a akumulátorov. Vysoká technologická a odborná úroveň spoločností je garanciou reálnej komplexnej recyklácie použitých batérií a akumulátorov. V triedení a recyklácii sú významnými globálnymi hráčmi v oblasti spracovania nebezpečných odpadov. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojím dielom k ochrane životného prostredia.

MACH TRADE spol. s r. o.
/ INSA spol. s r.o.
© 2021-2024 mp-motors.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará domarstudio.sk