mpmotors.sk
E-SHOP
MP-MOTORS s.r.o. Pruské 559, 018 52 Pruské
Ochrana osobných údajov Kontaktujte nás
Produkty Odporúčania pre montáž a prevádzku turbodúchadla
Odporúčania pre montáž a prevádzku turbodúchadla

Popis produktu

Je veľmi dôležité, aby ste pred samotnou výmenou turbodúchadla určili a odstránili príčinu jeho poruchy.

 

Pred montážou turbodúchadla nezabudnite najprv:

 • skontrolovať olejové rozvody a činnosť olejového čerpadla (skontrolujte, či olejové čerpadlo vytvára dostatočný tlak).
 • skontrolujte činnosť ventilu EGR, • skontrolujte odvzdušnenie motora a presvedčte sa, či nie je zanesené nečistotami a či je dostatočne priedušné (tzv. ODMA),
 • vymeňte motorový olej spolu s olejovým filtrom (odporúča sa vykonať takisto výplach motora a vyčistiť olejovú vaňu),
 • vymeňte vzduchový filter a skontrolujte, či sa v spojovacích rozvodoch, ktoré spájajú filter s hrdlom kompresora a výfukovým zberačom nenachádzajú prípadné nečistoty alebo iné cudzie telesá (nezabúdajte, že aj tie najmenšie častice môžu turbodúchadlo poškodiť),
 • nalejte menšie množstvo čistého motorového oleja do stredu turbodúchadla,
 • namontujte turbodúchadlo na motor, pričom nezabudnite použiť nové tesnenie,
 • do mazacích trubíc turbodúchadla nalejte olej a pomocou štartéra pretočte niekoľko krát kľukový hriadeľ motora, nezabudnite prerušiť napájanie cievky uzatváracieho ventilu vstrekovacieho čerpadla. (Pri nízkotlakových motoroch prerušte takisto napájanie zapaľovacej cievky). Vyššie uvedenú činnosť prerušte po chvíli, keď si všimnete, že cez výpustný otvor turbodúchadla, začína vytekať čistý olej,
 • Po spustení motora ho nechajte bežať niekoľko minút na voľnobežných otáčkach.

 

NA MONTÁŽ TURBODÚCHADLA NIKDY NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNE SILIKÓNOVÉ HMOTY ANI INÉ TESNIACE PASTY

 

S cieľom zachovať čo najdlhšiu životnosť a bezporuchovosť turbodúchadla: 

 • priebežne kontrolujte tlak v mazacom systéme motora,
 • vykonávajte pravidelnú výmenu motorového oleja a filtrov (olejového a vzduchového),
 • kontrolujte tesnosť nasávacieho potrubia, • po dlhších trasách motor nevypínajte okamžite, nechajte, aby chvíľu bežal v stoji na voľnobežných otáčkach.

 

Prevádzkové odporúčania:

 • Po spustení motora nezvyšujte okamžite rýchlosť otáčok, počkajte niekoľko minút, aby sa olej dostal do celej mazacej sústavy motora (olej sa musí dostať ak k ložiskám turbodúchadla)
 • nevypínajte motor, ktorý beží na vysokých otáčkach (turbodúchadlo sa totiž bude otáčať ďalej po určitú dobu bez potrebného mazania, čo môže spôsobiť zadretie ložísk v turbodúchadle).

 

Najčastejšie príčiny poškodenia turbodúchadiel:

 • nízky tlak oleja v mazacom systéme,
 • nasatie cudzieho telesa do sacej komory (kompresný cyklus),
 • znečistený olej a olejový filter,
 • uvedenie turbodúchadla do prevádzky nasucho pri prvom spustení (bez napustenia oleja do mazacej komory turbodúchadla).

 

Vo vozidlách s motormi typu 1.6 HDi (Peugeot, Citroen), 1.6 TDCi (Ford) a 1.6 D (Volvo). Vymeňte upevňovaciu skrutku, ktorá slúži na pripevnenie tlakového olejového potrubia, za verziu bez sitka - sitko pri starších modeloch vozidiel sa upcháva a zhoršuje mazanie. Pri vozidlách značky BMW odporúčame vymeniť ODMu. Pri motoroch 1.5 DCI je nevyhnutné skontrolovať olejové čerpadlo a pri type 1.9 (Renault) je potrebné olejové čerpadlo vymeniť. Pri obidvoch typoch motorov je potrebné skontrolovať tesnosť mazacieho systému (olejového potrubia + olejovej vane). Pri naftových motoroch Honda 2.0 a Toyota 2.0 D4D je potrebné, aby ste pred kontrolou tesnosti mazania najprv demontovali olejovú vaňu.

Zaujal Vás tento produkt ? Zdieľajte ho na facebooku

© 2021-2024 mp-motors.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará domarstudio.sk